Historique

Affiche

Joer

Num vum Steck:

Auteur

Iwersaat vum:

Gespillt

gouf:

1984 Wat en Unikum

1984

Wat en Unikum

Etienne Devaquet

2

1986 Déi falsch Katz

1986

Déi falsch Katz

Josy Christen

2

1986 Bubi - bass Du schon op

1986

Bubi, bass Du schon op?

Paul Sonntag

2

1987 De Champion

1987

De Champion

Robert Clees

2

1988 Kuddelmuddel

1988

Kuddelmuddel

Josy Christen

2

1989 Et kënnt ëmmer anescht wéi een denkt

1989

Et kënnt ëmmer anescht wéi een denkt

Marc Herman

2

1990 D-Feckmillchen

1990

D’Feckmillchen

Paul Felten

3

1991 De Ligge-Pol

1991

De Ligge-Pol

Robert Clees

3

1992 Tuttlabutteck

1992

Tuttlabutteck

Josy Christen

3

1993 Stee reich

1993

Stee reich

Etienne Clement

4

1995 50 kilo wäiss Fuerw

1995

50 kilo wäiss Fuerw

Josy Christen

4

1996 Sou kënnt een op den Hond

1996

Sou kënnt een op den Hond

Josy Christen

4

1997 Alles wéinst der Tuut

1997

Alles wéinst der Tuut

Etienne Clement

4

1998 De Beichtstuhl

1998

De Beichtstuhl

Josy Christen

5

1999 Een drolechen Aptiker

1999

Een drolechen Aptiker

Ettes Devaquet

5

2000 Et stëbst am Weekendhaischen

2000

Et stëbst am Weekendhaischen

Etienne Clement

5

2001 Verlugene Pak

2001

Verlugene Pak

Walter G. Pfaus

Guy Geimer

5

2002 Duerfgespréich

2002

Duerfgespréich

Jemp Schuster

5

2003 Eng Flou am Ouer

2003

Eng Flou am Ouer

Georges Feydeau

Meyers Lucien

5

2004 An d Vakanz

2004

An d’Vakanz

Marc Kemmer

5

2005 Hochzäit beim Figaro

2005

Hochzäit beim Figaro

Conrath Jos

5

2006 A Wat Elo

2006

A wat elo?

Ray Cooney

6

2007 6 Am Pyjama

2007

6 am Pyjama
2008 Ass Daat Dann Esou Schlëmm

2008

Ass  daat dann esou schlëmm
2009 Lady Killers

2009

Lady Killers
2010 Alles Wei keng Engelen

2010

Alles wei keng Engelen
2011 Kee Mann fier eng Nuecht

2011

Kee Mann fier eng Nuecht

Uschi Schilling

Bühn 93

4

2012 Waat der Owend mei Speit

2012

Waat der Owend mei Speit

Walter G. Pfaus

Guy Geimer

4

2012 D Spill vum Hellegen Nikols

2012

D’Spill vum Hellegen Niklos

Georges Schmitt

1

2013 D Nerve Behalen

2013

D’Nerve Behalen Geschicht an Biller

Wolfgang Binder

Pierre Alzin

4

Mainpage(web)-affichen - small

2014

De Sauna Gigolo

Andreas Wening

Alain Fixemer

5

2015 Em Gottes Wëllen 6
2016 En Annonce Marc Camoletti 6
2017 A vendre – Wunneng mat Läich Markus Lendl Alain Fixemer 6
2018 Männer am Hierscht Bernd Kietzke Romain Pierrot 6